Địa điểm

Địa điểm

Nhà hàng nằm trại địa chỉ 16/59 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Bản đồ